Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Nástupnictví, Mezigenerační předání majetku

Nástupnický projekt

Jednou z možností, jak může zakladatel naložit s rodinnou firmou v případě, kdy ji nemůže předat přímo některému z členů rodiny a zároveň ji zatím nechce prodávat, je vložit ji do svěřenského fondu. A tím uchovat svůj majetek celiství pro další generace. Chcete vědět více o nástupnictví nebo také mezigenerační předání majetku?

Nástupnictví

Nástupnictví skrze Svěřenský fond

Zakladatel připravuje svůj  nástupnický projekt většinou z obav z konfliktů v rámci rodiny, které mohou plynout ze sporů o vlastnictví a nebo ze sporů o vedení předmětných firem. Zakladatel má většinou také obavy , že možní nástupci, kteří často žijí ve stínu zakladatele, nebo vůbec v rodinné firmě nepůsobí a tudíž nejsou dostatečně připraveni na převzít nové řídící role a tato nová životní situace je pro ně těžko zvládnutelná.

Důvěra

Mezigenerační předání majetku

Po té co zakladatel vyčlení majetek do svého svěřenského fondu, je tento majetek vyloučen mimo jiné z dědictví nebo i ze společného jmění manželů. Díky tomu se v neočekávaných případech zakladatel vyhne nezamýšlenému rozdrobení svého majetku, například rozdělením na dědické podíly, okamžitým prodejem jeho části nebo marnotratnému snížení jeho hodnoty.

spokojené stáří

Nástupnictví - plán

Svěřenský fond jako základ nástupnického projektu, Vám při správném nastavení vyřeší tyto zásadní otázky: Komu předat? Kdo má firmu vést? Kdo bude firmu vlastnit? Kolik může být vlastníků? Jaké má být rozložení podílů? Dokážou se budoucí vlastníci shodnout? Jak postupovat v případě konfliktu? Jak se případně vypořádám s dalšími členy rodiny?

nástupnictví

Nástupnictví = Svěřenský fond

Svěřenský fond pro Vás může být vhodný nástroj pro plánování nástupnictví, za předpokladu správného právního a daňového nastavení a proto při nastavování nástupnické struktury vždy postupujeme komplexně, tak aby  jsme nástupnickou strukturu připravili optimálně  jak z pohledu právního tak i daňového.

ONLINE poradna

+420 775 997 977