Úvodní stránka

Svěřenský fond Vás ochrání před pádem

Ochrana majetku před exekucí a insolvencí

Svěřenský fond ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv. Vyčleněním majetku nad ním, ale neztrácíte kontrolu.  

Svěřenské fondy Vám poskytnou

Anonymitu / ochranu soukromí

Vyčleněním majetku do svěřenského fondu pozbývá vlastník svá vlastnická práva. To zajišťuje anonymitu majetkových poměrů před veřejností a zvyšuje bezpečí Vás a Vaší rodiny. Přesto majetek v něm, ovládáte vy a Vaši nejbližší

svěřenský fond poskytne anonymitu
svěřenský fond místo dědictví

Svěřenský fond jako nástroj pro

Zabezpečení blízkých

Vhodné v případech potřeby zabezpečit nejen blízké osoby, ale i třeba nemanželské děti, kterým chcete přiznat stejná majetková práva nebo nároky jako osobám v rodinném vztahu, tak aby se o nich nikdo v budoucnu nedozvěděl.

Svěřenské fondy jako

Alternativa předmanželské smlouvy

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu už není ve vlastnictví zakladatele a proto tento majetek nepřejde po uzavření sňatku do společného jmění manželů, proto není třeba uzavírat předmanželské smlouvy. V případě vzniku dluhů v manželství nebo při případné exekuci bude tento majetek ve fondu ochráněn a v případě rozvodového řízení nebude součástí vyrovnání.

svěřenský fond alternativa podpis předmanželská smlouva
svěřenský fond místo dědictví

Svěřenský fond jako alternativa

Dědictví / Vydědění Nástupnictví

Majetek, který zakladatel vyčlenil do svého svěřenského fondu už není v jeho vlastnictví. Není tedy ani předmětem dědictví a proto se nemusí zohledňovat neopomenutelní dědicové, povinné díly a další principy dědického řízení (včetně závazků).

Jaký majetek můžete vyčlenit do

Svěřenského fondu?

Majetek mohou ve svěřenském fondu tvořit věci movité, nemovité, hmotné i nehmotné, tedy aktivní složky jmění jeho zakladatele, např. pohledávky zakladatele svěřenského fondu. Svěřenský fond může tvořit i právo zřízené ve prospěch svěřenského fondu, např. možnost emitování cenných papírů ve prospěch svěřenského fondu nebo zřízení zajištění

Ochrana majetku před věřiteli

Naši partněři