Úvodní stránka

Všichni si přejeme, aby náš život byl plný radosti a spokojenosti, bez velkých obratů a strastí. Celoživotní prací se snažíme nashromáždit majetek, který nám zajistí klidné stáří. V posledním období, ale poznáváme život i z jiné strany. Pandemie Covid 19 a hlavně regulace aktivit naší společnosti nám připomněla, že k životu patří i strasti, v tomto případě navíc nezaviněné.  Které, ale i přesto mohou mít v budoucnu fatální následky. Mnoho živnostníků, podnikatelů, zaměstnanců ale i jednatelů firem, byli nuceni pozastavit své ekonomické aktivity a díky tomu přišli o své příjmy. Tito lidé přitom vlastní soukromé majetky, které teď mohou být ohroženy,  a to bez jejich jakéhokoliv provinění. Pojďme se inspirovat od úspěšných a velmi bohatých lidí, kteří si Svěřenský fond, označovaný též jako Svěřenecký fond zakládají již od roku 2014, a to hlavně z těchto důvodů:

Svěřenský fond jako deštník pod který schováte svůj majetekajetek
Svěřenský fond Vás ochrání před pádem


Ochrana majetku před exekucí a insolvencí

 

Svěřenský fond ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv. Vyčleněním majetku nad ním ale neztrácíte kontrolu. 

Svěřenský fond a tedy i svůj majetek stále ovládáte Vy a Vaši nejbližší.


Svěřenský fond

Anonymita / ochrana soukromí

Vyčleněním majetku do svěřenského fondu pozbývá fyzická osoba vlastnická práva. To zajišťuje anonymitu majetkových poměrů před veřejností a zvyšuje bezpečí Vás a Vaší rodiny.

Přesto svěřenský fond, tedy i majetek v něm, ovládáte vy a Vaši nejbližší

Může zakladatel řídit správce svěřenského fondu jako loutku????
zakladatel, správce, obmyšlený a dohlížitel záruka klidného života

Zabezpečení blízkých

Vhodné v případech potřeby zabezpečit nejen blízké osoby, ale i třeba nemanželské děti, kterým chcete přiznat stejná majetková práva nebo nároky jako osobám v rodinném vztahu, tak aby se o nich nikdo v budoucnu nedozvěděl.


Svěřenský fond


Alternativa předmanželské smlouvy

Majetek vyčleněný do vlastního svěřenského fondu už není ve vlastnictví zakladatele a proto tento majetek nepřejde po uzavření sňatku do společného jmění manželů, proto není třeba uzavírat předmanželské smlouvy. V případě vzniku dluhů v manželství nebo při případné exekuci bude tento majetek ve fondu ochráněn a v případě rozvodového řízení nebude součástí vyrovnání.

Manželé bez předmanželské smlouvy
Vypořádání majetku bez dědického řízení


Dědictví / Vydědění Nástupnictví

 

Majetek, který zakladatel vyčlenil do svého svěřenského fondu už není v jeho vlastnictví. Není tedy ani předmětem dědictví a proto se nemusí zohledňovat neopomenutelní dědicové, povinné díly a další principy dědického řízení (včetně závazků).

Svěřenský fond

dostupný pro každého

V úvodu jsme zmínili, že v minulosti si svěřenské fondy zakládali převážně zámožní lidé.    A to hlavně z důvodů ceny za založení. Svěřenský fond obsahující všechny výše uvedené atributy nešel založit pod stotisíc korun.Rozhodli jsme se tuto praxi změnit a připravili  jsme pro Vás nabídku na založení Svěřenský fond na ochranu majetku za mimořádně příznivou cenu 27.900,-Kč. Díky této garantované ceně je nyní dostupný pro každého.

Tato cena obsahuje veškeré notářské, soudní poplatky a DPH. Tato cena je konečná. V případě, že si budete přát rozšířit svůj svěřenský fond o další atributy, jsme tu pro Vás.

Správně nastavit statut svěřenského fondu, je jako hrát šachy. musíte být vždy krok vpředu

Úvodní nezávazná konzultace zdarma

Objednávejte na tel. 773 127 107