Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

spokojené stáří

DĚDICTVÍ / NÁSTUPNICTVÍ / VYDĚDĚNÍ

Ve chvíli, kdy osoba, která navyšuje majetek svěřenského fondu, vydá majetek ze svého vlastnictví, není již tento majetek předmětem Dědictví. Není tedy ani předmětem dědického řízení a proto se nemusí zohledňovat neopomenutelní dědicové, povinné díly, přechod dluhů a závazků a další principy dědického řízení. Díky tomu se majetek po umrtí této osoby (zakladatele) dostane do rukou obmyšlených, bez toho, aby byl jakkoliv krácen.

Nevýhody DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ

Dědické řízení je samoosobě velmi složité a kromě jiných komplikací, Vás čekají tři zásadní a jednou z nich je, že máte povinnost vždy zohlednit nepominutelné dědice. Tím se stává váš potomek, a pokud ten nedědí, pak jsou nepominutelnými dědici jeho děti, tedy vaše vnoučata. Pokud je váš nepominutelný dědic nezletilý, musí dostat alespoň tři čtvrtiny zákonného podílu. Pokud je váš dědic již zletilý, pak musí dostat alespoň čtvrtinu zákonného podílu z dědického řízení.

Svěřenský fond = CELISTVÉ DĚDICTVÍ

Vydědění dědice
Vydědění dle zákona

Nevýhody VYDĚDĚNÍ

Vydědění znamená, že nepominutelnému dědici odejmete jeho právo na takzvaný povinný díl z budoucího dědictví, které mu jinak náleží. Pokud naplníte jeden ze zákonných důvodů pro vydědění potomka a sepíšete o tom prohlášení, pak lze tohoto práva využít. Tak jednoduché to ale není, BOHUŽEL ve většině případů se pak “vyděděnec” domáhá svého práva u soudu, a bohužel většinou úspěšně…Oproti tomu, obmyšlené ve svěřenském fondu, určujete výhradně vy…A nikdo se nemůže domáhat, aby byl jmenovaný obmyšleným po Vaší smrti…

Svěřenský fond = CELISTVÉ DĚDICTVÍ

Dědictví plné DLUHŮ

Víte, že dědic musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého majetku v dědickém řízení, případně když výše tohoto majetku nestačí tak i ze svého výlučného majetku? Jistě, není v určitých případech vhodné, aby dědic byl povinen k úhradě dluhů nad rozsah nabytého majetku. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti.. V krajním případě dědic může dědictví i odmítnout. Ale výsledek je vždy stejný dědic nezíská žádný majetek.

Svěřenský fond = CELISTVÉ DĚDICTVÍ

Notář potvrdí vydědění
Celistvé dědictví

Založte si svěřenský fond

a vyřešte všechny komplikace dědického řízení již za života. Tím zajistíte, že  dědictví zůstane celistvé a zamíří tam kam si přejete !

Svěřenský fond = CELISTVÉ DĚDICTVÍ

ONLINE poradna

+420 775 997 977