Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Svěřenský fond cena

U nás znáte cenu za založení svěřenského fondu vždy předem

Po úvodní konzultaci, která je vždy bezplatná, Vám sdělíme na základě předpokládané náročnosti založení svěřenského fondu, cenu svěřenského fondu. Tato cena vždy obsahuje veškeré poplatky spojené s založením Vašeho svěřenského fondu, vč. notářských, soudních, atd. 

nástupnictví
Založení svěřeneckého fondu

Založení svěřenského fondu

Svěřenský fond se zakládá podpisem

Smlouvu o zřízení svěřenského fondu, která obsahuje statut. sepisuje zakladatel. Založení svěřenského fondu začíná vyčleněním majetku zakladatele do svěřenského fondu, který ze svého vlastnictví přenechá svěřenskému fondu. Je zcela na jeho uvážení, jakou formu bude majetek mít, zda do fondu vyčlení finanční prostředky, hmotný majetek, nemovitosti, cenné papíry či nehmotný majetek. Víte jaká je cena svěřenského fondu?

Zřízení svěřenského fondu

Svěřenský fond se zřizuje

okamžikem, kdy svěřenský správce přijme pověření ke správě majetku. Zakladatel si za správce může zvolit jakéhokoliv člověka – rodinného příslušníka, přítele nebo sama sebe. Zakladatel může jmenovat a v budoucnu i odvolávat svěřenského správce, kdykoliv dle svého vlastního uvážení. V případě, když bude zakladatel svěřenským správcem, musí zakladatel jmenovat ještě jednoho správce, aby byly správci svěřenského fondu dva. V okamžiku kdy správce přijme pověření ke správě majetku, je fond zřízen.

jaký majetek tvoří svěřenský fond
statut

Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond vzniká až dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

ONLINE poradna

+420 775 997 977

§ 1448  

(1) Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.

(2) Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy.

(3) Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno.