Přeskočit na obsah

Svěřenský fond nástroj ochrany a správy majetku

Zakládání svěřenských fondů / Svěřenská správa

Svěřenská správa

Jsme specialisté na poskytování služeb Právnickým osobám a svěřenským fondům, se zaměřením na:

Zakládání svěřenských fondů
Profesionální správa fondů
Svěřenské poradenství
Administrativní servis pro správce
Vedení účetnictví svěřenského fondu

Tvoříme svěřenské fondy
Zabezpečení blízkých skrze svěřenský fond

Založíme Vám Váš soukromý

Svěřenský fond

V rámci první bezplatné konzultace s Vámi posoudíme vhodnost založení Vašeho soukromého Svěřenského fondu
Statut, kterým budete zřizovat svůj Svěřenský fond, přizpůsobíme Vašim potřebám, s odpovídajícími parametry.
Připravíme pro Vás kompletní smluvní dokumentaci.
U notáře podepíšete Smlouvu o zřízení Svého soukromého svěřenského fondu.
Zajistíme pro Vás zápis Vašeho svěřenského fondu do (ne)veřejné* evidence.

I po založení svěřenského fondu

Jsme tu pro Vás

Diskrétní svěřenské poradenství zaměřené :
na běžný chod Vašeho svěřenského fondu
zakladatele,  správce, obmyšleného, dohlížitele
daňové a účetní poradenství, vedení účetnictví.

Dohlížitel dohlíží na správu svěřenského fondu
Zabezpečení blízkých skrze svěřenský fond

Svěřenská správa pro Vás

Administrativní podpora

Profesionální dohled

Profesionální správa

V případě zájmu Vám poskytneme

Administrativní podporu

Profesionální dohled

Profesionální správa

Vedení účetnictví

A nejen to...

Svěřenský fond a jeho obsazení

Povinností správce svěřenského fondu je přijetí správy majetku, jež je vyčleněn do svěřenského fondu a tímto aktem vzniká svěřenský fond. Správce je povinen spravovat majetek, jenž je součástí svěřenského fondu s péčí řádného hospodáře. Správce má povinnosti plnit své věci osobně, svým vlastním jménem. V případě, že si určí zástupce pro jednotlivé právní jednání, je jeho povinností tuto osobu řádně proškolit. Správce musí informovat obmyšleného o veškerých jeho zájmech při podnikání nebo činnosti, ze které vyplývá majetkový prospěch, které by mohly být v rozporu se zájmem obmyšleného a o právech, které by správce mohl uplatnit vůči beneficientovi nebo vůči spravovanému majetku. Správce musí vést spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí sloučit svůj majetek s majetkem spadající do správy svěřenského fondu. 

Dohlížitel dohlíží na správu svěřenského fondu

ONLINE poradna

+420 775 997 977